Architektura renesansu

Renesans w Polsce

Renesans w Polsce rozwija się w XVI wieku i obejmuje przede wszystkim świeckie budowle magnackie. Napływ włoskich artystów za Boną Sforza na dwór Zygmunta I, a także działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego od XV wieku rozwijającego nowożytne idee sprawia, że właśnie Kraków staje się kolebką architektury renesansowej w Polsce. Zamek Królewski na Wawelu jest znów — jak w romanizmie i gotyku — zwiastunem nowych przemian w budownictwie po okresie średniowiecza. Formy florenckiego renesansu przenoszone przez świetnych włoskich twórców utrwalają w historii naszej architektury nazwiska Bartolomeo Berecci, Niccolo Castiglione, Santi Gucci, Bernardo Morando, Giovanni Trevano i innych. Obok nich występuje cała rzesza naszych budowniczych i rzemieślników, np. Stanisław Flak, Gabriel Słoński i inni, którzy kształtują charakter polskiego renesansu. Budownictwo świeckie, jak zamki, ratusze, pałace, dwory i kamienice mieszczańskie, często na gotyckim szkielecie otrzymują wystrój renesansowy.

ArchitekturaRenesansu.info